Walking safari by Liz Wachira

 

Walking towards Olpakai…

..and the Chyulu’s